Monday, January 24, 2011

وقتی "دوست داشتن" هایت
به رسمیت شناخته نمی شوند
یعنی بودن و نبودنت فرقی ندارد

Sunday, January 16, 2011

یک سلام دوستانه
یک لبخند شیرین
یک نگاه مهربان
همین ها کافی است تا برف،سرد نباشد
برف،سفید باشد و زیبا و آرام
.
پ.ن. برف سفید است، برف زیباست، برف رویایی است
اگر شب سقفی بالای سرت باشد

Tuesday, January 11, 2011

این حوالی کسی هر روز دور شدن از آنهایی که باید نزدیک ترین باشند را می نویسد
دست خودم نیست ...
عذر که رویاهایم دست کمی از کابوس ندارند
.
و عذر که نوشته هایم سیگار می برند
.
خودم هم خسته ام از این تلخ نوشته ها

Monday, January 10, 2011

گاهی بد نیستیم
بدی هم نمی کنیم
فقط خوبی هایمان را از هم دریغ می کنیم
حتا خوبی های کوچکمان را

Tuesday, January 4, 2011

دلم میخاهد این روزهای سخت بگذرد
آنقدر خوش باشیم
آنقدر خوش بگذرد
که آخر خوشی بزند زیر دلمان
برای تنوع هم شده بزنیم زیر همه چیز

Saturday, January 1, 2011

مرا به خودم برگردان
بعد هر جا که میخاهی برو
حتا نمی پرسم کجا؟کی؟

Wednesday, December 29, 2010

نه اینکه نخاهم به قبل برگردم
نه اینکه نخاهم زندگی خودم را داشته باشم
نمی توانم
آخر یادم رفته پیش از این چگونه بودم